O NAMA

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava 21. i 22 svibnja 2021. Dva dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa regionalnih sveučilišta.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na  Sanitas 2021!

Organizacijski odbor
Gabriela Špeh

Gabriela Špeh

Urednica knjige sažetaka
Irinea Pedisić

Irinea Pedisić

Koordinatorica prehrane
Evita-Lara Brkić

Evita-Lara Brkić

Koordinatorica promocije
Marija Barun

Marija Barun

Koordinatorica promocije i međunarodne suradnje
Lea Perić

Lea Perić

Koordinatorica resursa
Bruno Kovač

Bruno Kovač

Koordinator tehničke podrške
Jure Rašić

Jure Rašić

Koordinator tehničke podrške
Tiyya Selimović

Tiyya Selimović

Znanstvena logistika i koordinatorica sudionika
Adriana Ban

Adriana Ban

Koordinatorica promocije
Ana Planinić

Ana Planinić

Koordinatorica promocije i međunarodne suradnje
Matej Planinić

Matej Planinić

Koordinator tehničke podrške
Marko Rašin

Marko Rašin

Koordinator tehničke podrške
Maša Lovrović

Maša Lovrović

Počasna predsjednica Organizacijskog odbora
Barbara Kancijan

Barbara Kancijan

Urednica knjige sažetaka
Dora Modrić

Dora Modrić

Znanstvena logistika i koordinatorica sudionika
Leana Vratović

Leana Vratović

Urednica Knjige sažetaka
Romana Jugo

Romana Jugo

Dopredsjednica organizacijskog odbora
Sara Ramljak

Sara Ramljak

Koordinatorica resursa
Silvestar Mežnarić

Silvestar Mežnarić

Predsjednik Organizacijskog odbora
Andrea Puž

Andrea Puž

Koordinatorica prehrane
Dalila Sadiku

Dalila Sadiku

Koordinatorica prehrane
Znanstveni odbor
 • Izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić, predsjednik Znanstvenog odbora
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Gobin
 • Prof.dr.sc. Olivera Koprivnjak
 • Doc.dr.sc. Željko Linšak
 • izv.prof.dr.sc. Dražen Lušić
 • Doc.dr.sc. Valerija Majetić Germek
 • izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
 • Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
 • izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić
 • izv.prof.dr.sc. Nela Malatesti
 • doc.dr.sc. Andrej Ovca
 • doc.dr.sc. Elvis Žic
 • dr.sc. Irena Brčić Karačonji
 • izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić