O NAMA

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava 05. i 06. travnja 2019. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (petak i subota). Dva dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa sveučilišta Hrvatske.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu u Rijeku na Sanitas 2019!

Organizacijski odbor
Maša Lovrović

Maša Lovrović

Predsjednica Organizacijskog odbora
Paola Tijan

Paola Tijan

Dopredsjednica Organizacijskog odbora
Rebeka Đarmati

Rebeka Đarmati

Znanstvena logistika
Barbara Kancijan

Barbara Kancijan

Znanstvena logistika
Christina Isabell Jukić

Christina Isabell Jukić

Znanstvena logistika
Dora Modrić

Dora Modrić

Znanstvena logistika
Megi Pavletić

Megi Pavletić

Znanstvena logistika
Valentina Ilijanić

Valentina Ilijanić

Urednica Knjige sažetaka
Sara Odobašić

Sara Odobašić

Urednica Knjige sažetaka
Iva Previšić

Iva Previšić

Urednica Knjige sažetaka
Leana Vratović

Leana Vratović

Urednica Knjige sažetaka
Romana Jugo

Romana Jugo

Koordinatorica sudionika
Sara Ramljak

Sara Ramljak

Koordinatorica sudionika
Nikola Jelaš

Nikola Jelaš

Koordinator promocije
Marko Linić

Marko Linić

Koordinator promocije
Merima Ćulah

Merima Ćulah

Koordinatorica resursa
Dora Šimunić

Dora Šimunić

Koordinatorica resursa
Mateo Jakac

Mateo Jakac

Tehnička podrška
Silvestar Mežnarić

Silvestar Mežnarić

Tehnička podrška
Ivan Škara

Ivan Škara

Tehnička podrška
Andrea Puž

Andrea Puž

Koordinatorica prehrane
Dalila Sadiku

Dalila Sadiku

Koordinatorica prehrane
Znanstveni odbor
 • Izv.prof.dr.sc. Ivana Gobin, predsjednica Znanstvenog odbora
 • Prof.dr.sc. Dražen Cuculić
 • Prof.dr.sc. Olivera Koprivnjak
 • Prof.dr.sc. Jasenka Mršić –Pelčić
 • Prof.dr.sc. Marina Šantić
 • Izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić
 • Doc.dr.sc. Željko Linšak
 • Doc.dr.sc. Dražen Lušić
 • Doc.dr.sc. Valerija Majetić Germek
 • Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
 • Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
 • Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić
 • Dr.sc. Irena Brčić Karačonji
 • Dr.sc. Anja Mikolić
 • Antonija Mežnarić, mag.educ.philol.croat, mag.hist.art.
 • Nikolina Kovačević Ganić, mag.sanit.ing.