O NAMA

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava 13. i 14. travnja 2018. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (petak i subota). Dva dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa sveučilišta Hrvatske.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu u Rijeku na Sanitas 2018!

Organizacijski odbor
Maša Lovrović

Maša Lovrović

Predsjednica Organizacijskog odbora
Lucia Bićanić

Lucia Bićanić

Dopredsjednica Organizacijskog odbora
Megi Pavletić

Megi Pavletić

Znanstvena logistika
Nancy Topić

Nancy Topić

Znanstvena logistika
Ela Mijatović

Ela Mijatović

Znanstvena logistika
Iva Previšić

Iva Previšić

Urednica Knjige sažetaka
Valentina Ilijanić

Valentina Ilijanić

Urednica Knjige sažetaka
Maja Ivančić

Maja Ivančić

Koordinacija sudionika
Lina Tenžera

Lina Tenžera

Koordinacija sudionika
Paola Tijan

Paola Tijan

Koordinacija sudionika
Dolores Totić

Dolores Totić

Koordinatorica promocije
Merima Ćulah

Merima Ćulah

Koordinatorica resursa
Silvestar Mežnarić

Silvestar Mežnarić

Tehnička podrška
Ivan Škara

Ivan Škara

Tehnička podrška
Dalila Sadiku

Dalila Sadiku

Koordinatorica prehrane
Lalita Barišić

Lalita Barišić

Prehrana
Znanstveni odbor
 • Izv.prof.dr.sc. Ivana Gobin, predsjednica Znanstvenog odbora
 • Prof.dr.sc. Branko Kolarić
 • Prof.dr.sc. Olivera Koprivnjak
 • Prof.dr.sc. Jasenka Mršić –Pelčić
 • Prof.dr.sc. Marina Šantić
 • Prof.dr.sc. Živoslav Tešić
 • Doc.dr.sc. Dalibor Broznić
 • Doc.dr.sc. Davor Kuiš
 • Doc.dr.sc. Željko Linšak
 • Doc.dr.sc. Dražen Lušić
 • Doc.dr.sc. Valerija Majetić Germek
 • Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
 • Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
 • Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić
 • Dr.sc. Irena Brčić Karačonji
 • Gabrijela Begić, mag.med.lab.diagn.
 • Bruno Cvetković, dipl.ing.
 • Maja Materljan, dr.med.
 • Klara Poldan Skorup, dr.med.