Knjiga sažetaka (Book of Abstracts) – Sanitas 2024!

Nakon uspješnog 7. Studentskog kongresa zaštite zdravlja – Sanitas 2024 objavljujemo Knjigu sažetaka (Book of Abstracts) koja je, prvi puta od početka održavanja kongresa, na hrvatskom i na engleskom jeziku! Službene fotografije s kongresa dostupne su na našem Facebook (https://www.facebook.com/sanitas.student.congress) i Instagram (https://www.instagram.com/sanitas_congress/) profilu.