TKO SMO MI?


O NAMA

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz cijele Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava od 16. do 18. ožujka 2023. Tri dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa regionalnih sveučilišta.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na Sanitas 2023!

Malo brojeva u zadnjih 5 godina održavanja Sanitasa...

0
studentskih i pozvanih predavanja
0
postera
0
radionica

Članovi Organizacijskog odbora Studentskog kongresa zaštite zdravlja - Sanitas!

Doris Franjković
urednica knjige sažetaka

Leana Vratović
urednica knjige sažetaka

Anđelo Kurtin
koordinator promocije

Evita-Lara Brkić
koordinatorica promocije

Lea Perić
koordinatorica resursa i prehrane

Lovro Baričević
koordinator tehničke podrške

Silvestar Mežnarić
bivši predsjednik organizacijskog odbora

Tihana Majetić
znanstvena logistika i koordinatorica sudionika

Laura Manin
urednica knjige sažetaka

Barbara Kancijan
dopredsjednica organizacijskog odbora

Bruno Kovač
predsjednik organizacijskog odbora

Matej Planinić
koordinator tehničke podrške

Irinea Pedisić
znanstvena logistika i koordinatorica sudionika

Ana Beljo
koordinatorica promocije i međunarodne suradnje

Andrea Puž
koordinatorica resursa i prehrane

Davor Kopilović
koordinator tehničke podrške

Gabriela Špeh
urednica knjige sažetaka

Lucia Žigante
koordinatorica resursa i prehrane

Marko Rašin
koordinator tehničke podrške

Sara Ramljak
koordinatorica resursa i prehrane

Ana Planinić
koordinatorica promocije i međunarodne suradnje

Maša Lovrović
bivša predsjednica organizacijskog odbora

Romana Jugo
znanstvena logistika i koordinatorica sudionika

Sven Krčevski
znanstvena logistika i koordinator sudionika

Znanstveni odbor Studentskog kongresa zaštite zdravlja - Sanitas!

Uz Organizacijski odbor (kojeg čine isključivo studenti), Sanitas čini i Znanstveni odbor u sastavu:

 • doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. – predsjednica Znanstvenog odbora
 • prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.
 • prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. teh.
 • doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 • doc. dr. sc. Andrej Ovca, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Elvis Žic, dipl. ing. građ.
 • dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem.
 • izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. teh.
 • doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. kemije
 • izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, mag. sanit. ing.
 • dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
 • prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. kemije i fizike
 • izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing.

Pridruži nam se na ovogodišnjem Sanitasu klikom na "Prijavi se!"

Zapratite nas na društvenim mrežama za više informacija!