TKO SMO MI?


O NAMA

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz cijele Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava od 14. do 16. ožujka 2024. Tri dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa regionalnih sveučilišta.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na Sanitas 2024!

Malo brojeva u zadnjih 6 godina održavanja Sanitasa...

0
studentskih i pozvanih predavanja
0
postera
0
radionica

Članovi Organizacijskog odbora 7. Studentskog kongresa zaštite zdravlja - Sanitas 2024!

Dosadašnji predsjednici Sanitas kongresa

predsjednica Sanitas 2018 i Sanitas 2019: Maša Lorenz, mag. sanit. ing.
predsjednik Sanitas 2020 i Sanitas 2021: Silvestar Mežnarić, mag. sanit. ing.
predsjednik Sanitas 2022 i Sanitas 2023: Bruno Kovač, univ. mag. sanit. ing.
predsjednica Sanitas 2024:
Dorotea Dobrić, univ. bacc. sanit. ing.


Znanstveni odbor Studentskog kongresa zaštite zdravlja - Sanitas 2024!

Uz Organizacijski odbor, Sanitas čini i Znanstveni odbor u sastavu:

 • izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. – predsjednica Znanstvenog odbora
 • prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. teh.
 • prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.
 • prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. teh.
 • prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing.
 • prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. kemije i fizike
 • izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing.
 • izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 • izv. prof. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. kemije
 • izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem.
 • doc. dr. sc. Sunčica Buljević, dipl. sanit. ing.
 • naslovni doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Andrej Ovca, dipl. sanit. ing.
 • naslovna doc. dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica, dipl. ing. preh. teh.
 • doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing.
 • doc. dr. sc. Elvis Žic, dipl. ing. građ.
 • dr. sc. Gabrijela Begić, mag. med. lab. diag.
 • dr. sc. Iva Suman, mag. sanit. ing.

Pridruži nam se na ovogodišnjem Sanitasu klikom na "Prijavi se!"

Zapratite nas na društvenim mrežama za više informacija!